Еко свесен живот- за Планета без климатски промени!

Каква врска има конзумирањето на месо и други животински производи со екологија!?

Огромна…Ама текстов не е наменет за да ве премисли ниту за да ве растажи, само да ве натера да размислите и да почнете да го планирате вашиот оброк според тоа колку висок ќе биде вашиот carbon footprint.

Разгледајте ги фотографиите и помислете дали горната фотографија би можела да биде причина за таа долу.

-1-

cow factory farming

фарма со крави за млеко и месо

global-warming-sfSpan

Арктик

-2-

chickens-4

Фарма со кокошки за јајца и месо

global-warming-2100-timeline-future

Глобална Суша

-3-

factory-farms-11

Фарма со свињи за месо

hunger

Глад во светот

Фармите на кои се одгледуваат животни за искористување во млечната и месната индустрија секојдневно трошат огромни природни ресурси во своето производство. Во светот има повеќе обработливи површини засадени со сточна храна отколку храна за луѓе. А има милиони гладни.

2.310 литри вода се потрошени во процесот на производство на едно парче месо. Од вода за пиење до вода за миење на крвта, лентите за преработка и пакување во фабриките. А постојат места на овој свет без вода за пиење.

Поради масовната побарувачка за месо на пазарот, се зголемува потребата од се поголем број на животни одгледувани за овие цели. Секое живо суштество на планетава придонесува за зголемување на стакленичките гасови во атмосферата, со самото свое постоење. На глобално ниво, се проценува дека стоката (вклучувајќи и живина) придонесува, директно и индиректно, за околу 9% од вкупниот број антропогени емисии на јаглерод диоксид, 37% од антропогените емисии на метан и 65% од антропогените емисии на азотен оксид, кои заедно сочинуваат околу 18% од антропогените емисии на стакленички гасови. Или кажано со фотографија

carbon-footprint-of-food-600x800

Не се обидувам да ви го сменам мислењето, ама ако ги погледнете работите вака, работите се и така лоши, накрај само Вие можете да спречите нашата убава зелена Македонија да стане гола пустина.

Затоа ве молам, испланирајте си го оброкот, размислете…

Е.Н.

Terra Floria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s